Cách nâng cấp Go siêu nhanh

Kể từ phiên bản 1.21, Golang hỗ trợ cập nhật phiên bản siêu nhanh siêu dễ chịu một cách tự động. Ví dụ bên dưới mình cập nhật Golang lên phiên bản 1.21.6 trên con VPS dùng chip ARM siêu rẻ. Bạn cần thực hiện 2 dòng lệnh.

Lệnh 1: Nhập lệnh sau kèm với phiên bản bạn muốn nâng cấp lên. Mình chưa thử với downgrade :v. Ví dụ trong lệnh dưới, mình nâng cấp lên 1.21.6.

go env -w GOTOOLCHAIN=go1.21.6+auto

Lệnh 2: Bạn chỉ cần gõ: go

Lệnh này sẽ tải về phiên bản bạn mới thiết lập trên cùng terminal ở dòng trên.

Dài dòng hơn thì bạn xem tại đây, công cụ này gọi là “toolchain”:

Leave a Comment