Cách nâng cấp Go siêu nhanh

Kể từ phiên bản 1.21, Golang hỗ trợ cập nhật phiên bản siêu nhanh siêu dễ chịu một cách tự động. Ví dụ bên dưới mình cập nhật Golang lên phiên bản 1.21.6 trên con VPS dùng chip ARM siêu rẻ. Bạn cần thực hiện 2 dòng lệnh. Lệnh 1: … Read more

Tìm hiểu pattern khởi tạo struct với Golang với hàm New()

Khi code Go (Golang), ta có thể dùng mô hình hàm có tên ngắn gọn New() để khởi tạo một struct. Mô hình này không nhất thiết bắt buộc, nhưng là một quy ước phổ biến trong cộng đồng Go. Ý tưởng là có một hàm có tên là New<Type> … Read more

Golang series – Bài 1 “Hello world” và khai biến

Go là một ngôn ngữ lập trình “đơn giản,” có thể học trong vài giờ nếu bạn quen thuộc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình cơ bản nào. Go được thiết kế để giúp bạn viết code một cách đơn giản, quen thuộc nhất có thể. Số lượng từ … Read more

So sánh Array và Slice trong Golang

Trong ngôn ngữ lập trình Go, có sự khác biệt quan trọng giữa slice và array. Dưới đây là một số điểm so sánh chính giữa chúng: Kích thước của Slice (bất định) và Array (cố định) Array: Một mảng có kích thước cố định mà bạn phải xác định … Read more

Golang series – Bài 3 Mối quan hệ giữa module và package

Để viết code dễ bảo trì và nâng cấp, chúng ta sử dụng Module và Package. Trong ngôn ngữ lập trình Go (Golang), nắm rõ sự khác biệt giữa module và package giúp bạn làm chủ được code của mình, sắp xếp và phân tách theo tinh thần separation of … Read more

Golang series – Bài 2 hằng số

Hằng số cũng là một loại biến, dạng tĩnh. Khi sử dụng hằng số, bạn không muốn (và không thể) thay đổi giá trị của nó. Trong Golang, hằng số thường được viết hoa (nhưng không bắt buộc). Hằng số được khai báo giống như biến, nhưng sử dụng từ … Read more

Các lí do chuyển từ Nodejs sang Golang

Hiệu suất cao hơn: Golang được thiết kế để có hiệu suất tốt hơn so với Node.js trong nhiều trường hợp. Golang sử dụng một mô hình concurrency riêng biệt (goroutines) và có garbage collector hiệu quả hơn, giúp ứng dụng chạy nhanh hơn và tiêu tốn ít tài nguyên … Read more