Mở port trên Ubuntu Oracle VPS

Thường trên VPS có 2 bộ điều khiển tường lửa: mở bằng code và đồng thời mở trên dashboard của nhà cung cấp. Đa số các dịch vụ đều cho phép bạn mở tường lửa trực tiếp, thay vì phải mở trên dashboard. Theo trải nghiệm cá nhân của mình … Read more

Thiết lập cấu hình nginx chi tiết

Có 2 cách cài nginx, cách cài 1 (mặc định) sẽ không có được bản nginx mới nhất. Cách cài 2 hơi phức tạp, bạn phải cài trực tiếp từ nginx. Hai cách cài sẽ ra kết quả file cấu hình hơi khác nhau một chút. Trang chủ của Nginx … Read more